Địa chỉ liên hệ

  GNNVietnam

Head office : 153  Nguyễn Văn Thủ, Phường Da Kao , Quận  1, TP Hồ Chí Minh
Transaction: 33 Hoa Hồng 2, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Tel : + 84 8 3517 4923
Fax: + 84 8 3517 4924
Email: sales@gnn-components.com
Website: www.gnn-components.com

 

 

Contact By Email

Full Name :
*
Address :
Phone :
*
Email :
*
Subject :
*
Message :
 
>